T-balken

T-balken en potten vormen een belangrijk onderdeel van combinatie- of composietvloeren, die deze naam dragen omdat zij uit een aantal verschillende elementen zijn samengesteld, waarvan T-balken met vulpotten (ook wel bekend als vulelementen) een deel uitmaken.
Specifiek wordt dit type vloer gemaakt door eerst voorgespannen betonbalken met vulelementen aan te leggen, aangevuld met wapening. Door op de samengestelde vloer een laag beton te storten vormt het vervolgens één ononderbroken geheel. Het beton vormt een wig tussen de balk en het vulelement en fungeert tegelijkertijd als een druklaag. Bij de montage van zo’n composietvloer worden meestal stutten geplaatst, maar door gebruik te maken van een combinatie van tralieliggers en met voorspanwapening versterkte balken is het ook mogelijk om dit zonder stutten te doen.
Een groot voordeel van een combinatievloersysteem is dat het handmatig, zonder kraan, geplaatst worden, net zoals het op alle niveaus en voor alle gebouwtypes toegepast kan worden, zowel bij nieuwbouw als bij de renovatie van oude en/of monumentale gebouwen.
Specifiek wat de T-balken betreft, worden deze gefabriceerd door het gesmolten metaal in de fabriek in T-vormige mallen te gieten. Dit zorgt ervoor dat zij een uitzonderlijk hoge maatvastheid bezitten. Vervolgens wordt de wapening voorgespannen, waardoor de balken zeer goede resultaten leveren. De kleine afmetingen van deze T-balken zorgt ervoor dat de primaire materialen optimaal worden benut. In de praktijk wordt dit gedaan door deze bouwelementen parallel te plaatsen, over het algemeen met een gemiddelde tussenafstand van 60 cm (h.o.h.), en in sommige gevallen twee aan twee.
Type Afmetingen
B111 van 1.00 tem 3.20m
B112 3.30m
B113 van 3.40 tem 4.10m
B114 van 4.20 tem 5.10m
B115 van 5.20 tem 5.50m
B116 van 5.60 tem 6.30m
B117 van 6.40 tem 7.20m

Andere Type Rector balken op aanvraag.

Potten

Vulpotten, ook wel bekend als “vulelementen”, vormen in feite de bekisting van de T-balken en de opvulling van de vloer. Zoals de naam al aangeeft, worden vulpotten gebruikt om dat deel van de vloer dat zich tussen de verschillende T-balken bevindt op te vullen. Ook worden vulpotten vaak gebruikt in de constructie van overspanningen. Wat betreft de aanleg van een compositievloer, worden deze elementen tussen de T-balken geplaatst, waarna er over deze combinatie van vulpotten en T-balken een laag beton wordt gestort die als druklaag fungeert.
De vulblokken kunnen een hoogte van 12 tot 16 cm hebben, waarmee de ideale maat in relatie tot de te dragen last, de overspanning en eventuele andere eisen zoals brandwerendheid bereikt kan worden. Zowel de vulblokken als de T-balken zijn steeds in voorraad.
TypeLengthWidthHeight
VB2 350mm 200mm 120mm
B12 530mm 200mm 120mm
B16 530mm 200mm 160mm
B20 530mm 200mm 200mm

Andere types vulstenen op aanvraag.

Raveelwapening type U en type UM verkrijgbaar op onze stock
Rector raveelwapening technische fiche (pdf)