Op 1 juli 2013 wordt de Europese Bouwproductenverordening (BPV) ten volle van kracht. Volgens deze verordening moeten alle bouwproducten die onder een genormaliseerde norm vallen, voortaan vergezeld zijn van een prestatieverklaring (Declaration of Performance = DoP).

Deze DoP is een document waarbij de fabrikant zich verantwoordelijk verklaart voor de door hem verklaarde prestaties. Aangezien deze verklaring opgelegd wordt in alle Europese landen, worden de fabrikanten verplicht om een gemeenschappelijke taal te gebruiken voor het uitdrukken van de prestaties van hun producten. De proefmethodes zijn identiek in alle landen van de Europese Unie, zodat de afnemer producten van verschillende fabrikanten kan vergelijken.

DoP fiches:

De DoP-fiches in deze lijst zijn de meest recente fiches, corresponderend aan de bijhorende CE technische fiches. Voor elk verzoek naar een eerdere versie, kan u ons contacteren per email.